Andrahandsmarknad

Med över 15 års gemensam erfarenhet av onoterade aktier och illikvida tillgångar kan vi på Monitor Capital Markets hjälpa dig som antingen vill investera eller sälja ditt innehav i onoterade aktier eller illikvida tillgångar. Vi har bistått institutioner, bolag, privatpersoner etc. med transaktioner i etablerade bolag men även startups.

Vi vet att kunderna värdesätter en smidig och snabb Process, Trygghet och framför allt att nå Avslut.

Process

Majoriteten av dokumentationen går att få elektroniskt och signeras via BankID. Vi arbetar med de flesta större bankerna i Sverige för att förenkla transaktionsprocessen för våra kunder. Transaktionerna sker genom ombudsförfarande i depå hos Mangold Fondkommission AB (556585-1267).

Trygghet

Vi står under Finansinspektionens tillsyn, eftersom vi är ombud till Mangold Fondkommission. Läs mer under fliken ”Regelverk”.

Samtliga mäklare är Swedseclicensierade för att säkerställa adekvat kunskapsnivå.

Vi säkerställer att både kapital och aktier finns på plats innan en transaktion genomförs. Det är en trygghet både för köpare och säljare.

Avslut

Via ett stort nätverk har vi möjlighet att hitta en motpart till din order. Vi håller högt tempo för att få igenom dina transaktioner, oavsett om det är köp- eller säljorder.

Behovet av en andrahandsmarknad kommer att öka ännu mer eftersom allt fler investerar i onoterade bolag och illikvida produkter.

Är du intresserad av vår andrahandsmarknad och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss

Investor

Relations

Genom vår andrahandsmarknad av onoterade värdepapper och kapitalanskaffningsprojekt har vi kontakt med många bolagsägare och befattningshavare. Vi har upptäckt att det behövs olika tjänster när ett bolag har eller ska ta in nytt kapital och på så sätt får flera nya aktieägare.

IR mot aktieägarna

Ett bolag som har gjort en nyemission och fått in en större mängd nya aktieägare kan ibland uppleva att trycket på ledningen blir för stort. Framför allt i situationer när eventuella företagshändelser genererar många frågor eller funderingar från aktieägarna. Här kan vi på Monitor Capita Markets kliva in som en tillfällig eller längre tids kontaktyta mot aktieägarna för att minska trycket på ledningen. Det frigör tid så att ledningen kan fokusera på att driva bolaget framåt.

Likviditet

När ett onoterat bolag ska inhämta nytt kapital kan det finnas en osäkerhet bland potentiella investerare kring likviditeten, vilket kan försvåra kapitalinhämtningen. Det har underlättat för bolag att inhämta kapital när vi kan erbjuda handel med bolagets aktier på vår andrahandsmarknad och på sätt skapa likviditet.

Står ditt bolag i startgroparna för en nyemission eller en annan företagshändelse och är intresserade av våra IR-tjänster är du välkommen att kontakta oss!

Kapitalanskaffning

Är ditt bolag i expansionsfas? Via vårt nätverk har vi direktkontakt med aktiva investerare och således möjlighet att hjälpa dig att nå ut till nya investorer när ditt företag växer.

Monitor Capital Markets nätverk och dess medarbetare har erfarenhet inom ett flertal kapitalresningsområden, såsom nyemissioner, obligationer, preferensaktier.

Hit vänder sig även potentiella kunder som önskar intressanta och alternativa investeringar.

Hör av dig

Är du intresserad eller vill veta mer om våra tjänster är du välkommen att kontakta oss

kontakt