Vår Vision

Vi strävar efter att skapa likviditet i investeringar och marknader som annars anses som illikvida. Intresset för investeringar i onoterade bolag, genom direktägande och genom crowdfunding ökar – och det behövs en aktör på marknaden. Monitor Capital Markets hjälper investerare att på ett tryggt och smidigt sätt köpa eller sälja aktier i onoterade bolag.

Vår vision är att Monitor Capital Markets kommer att vara den självklara samarbetspartnern dit du vänder dig oavsett om du är köpare eller säljare av illikvida tillgångar.

”Finansiellt mäkleri med fokus på onoterade bolag”