Finansiellt mäkleri med fokus på onoterade bolag

Vår Historia

I början av 2010-talet kom vi i kontakt med kunder som hade investerat i onoterade och illikvida tillgångar. Vi upptäckte att det fanns ett behov av att sälja innehav. Via vårt kontaktnät såg vi att det fanns ett intresse bland investerare att differentiera sina portföljer med alternativa investeringar. Här föddes idén att skapa ett mäkleri med fokus på en andrahandsmarknad för onoterade aktier.

Under årens lopp har vi hjälpt otaliga privatpersoner, bolag samt institutioner att köpa och sälja onoterade aktier. Efter att i flera år drivit mäklarbord i olika finanskoncerner beslutade vi oss 2018 för att starta mäkleri i egen regi, Monitor Capital Markets.

MCM

7 Mäklare

Seed – Pre IPO

250+
Bolag

Andrahandsmarknad och Kapitalanskaffning

Vår Vision

Vi strävar efter att skapa likviditet i investeringar och marknader som annars anses som illikvida. Intresset för investeringar i onoterade bolag, genom direktägande och genom crowdfunding ökar – och det behövs en aktör på marknaden. Monitor Capital Markets hjälper investerare att på ett tryggt och smidigt sätt köpa eller sälja aktier i onoterade bolag.

Vår vision är att Monitor Capital Markets kommer att vara den självklara samarbetspartnern dit du vänder dig oavsett om du är köpare eller säljare av illikvida tillgångar.

Hör av dig

Är du intresserad eller vill veta mer om våra tjänster är du välkommen att kontakta oss

Kontakt