Personligt mäkleri för att köpa eller sälja onoterade aktier →

Våra Tjänster

Vi hjälper dig att hitta nytt kapital som bidrar till ditt företags expansion. Via vårt nätverk har vi bra kontakt med aktiva investerare. Investerare som kan hjälpa ditt företag att nå nästa nivå.
För aktier som inte kan handlas på en marknadsplats blir en pålitlig mäklare desto viktigare. Det är här vi kommer in – både när det gäller investeringar och avyttring.
Vi hjälper bolag att på ett och professionellt och oberoende sätt sköta andrahandsmarknaden av bolagets aktier. Allt för att möta investerares behov och önskemål om likviditet.

Så går det till.

Vi ser till att varje affär utförs på ett professionellt sätt. Så att tryggheten för dig och din motpart garanteras, och lagar och regler följs som de ska. Och inte minst för att affären ska genomföras på ett snabbt och säkert sätt.

All dokumentation erbjuds i elektroniskt format för enkel tillgång och kan signeras med BankID. ”Vi arbetar med de flesta större bankerna i Sverige för att förenkla transaktionsprocessen för våra kunder, vilket bidrar till att effektivisera och påskynda varje steg i processen.”

Monitor Capital Markets är anknutet ombud till Mangold Fondkommission AB som är ett värdepappersbolag som verkar under Finansinspektionens tillsyn. Monitor Capital Markets har genom ombudsförfarande rätten att bedriva följande tillståndspliktiga investeringstjänster utifrån lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Samtliga mäklare är Swedseclicensierade för att säkerställa adekvat kunskapsnivå. Vi säkerställer att både kapital och aktier finns på plats innan en transaktion genomförs – en trygghet både för köpare och säljare.

Via ett stort nätverk har vi möjlighet att hitta en motpart till din order. Vi håller högt tempo för att få igenom dina transaktioner, oavsett om det är köp- eller säljorder.

Behovet av en andrahandsmarknad kommer att öka ännu mer eftersom allt fler investerar i onoterade bolag och illikvida produkter. Är du intresserad av vår andrahandsmarknad och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss

Ett urval av bolag som vi har gjort transaktioner i →

Vi genomför transaktioner i både små, innovativa företag i ett tidigt skede, samt i etablerade, stora och välkända. Sammanlagt handlar det om över 1 000 bolag, med en särskild fokus på cirka 70 av dessa. Via vårt nätverk av investerare tillkommer kontinuerligt nya bolag och investeringsmöjligheter.