Andrahandsmarknad

För aktier som inte kan handlas på en marknadsplats blir en pålitlig mäklare desto viktigare. Och det är här vi kommer in – på båda sidor. Både när det gäller investeringar och försäljning av eget innehav.

Vi ser till att varje affär utförs på ett professionellt sätt. Så att tryggheten för dig och din motpart garanteras, och lagar och regler följs som de ska. Och inte minst för att affären ska genomföras på ett snabbt och säkert sätt. 

Process

Dokumentationen går att få elektroniskt och signeras via BankID. Vi arbetar med de flesta större bankerna i Sverige för att förenkla transaktionsprocessen för våra kunder. Transaktionerna sker genom ombudsförfarande i depå hos Mangold Fondkommission AB (556585-1267).

Trygghet

Vi står under Finansinspektionens tillsyn, eftersom vi är ombud till Mangold Fondkommission. Läs mer under fliken ”Regelverk”.

Samtliga mäklare är Swedseclicensierade för att säkerställa adekvat kunskapsnivå.Vi säkerställer att både kapital och aktier finns på plats innan en transaktion genomförs. Det är en trygghet både för köpare och säljare.

Avslut

Via ett stort nätverk har vi möjlighet att hitta en motpart till din order. Vi håller högt tempo för att få igenom dina transaktioner, oavsett om det är köp- eller säljorder.

Behovet av en andrahandsmarknad kommer att öka ännu mer eftersom allt fler investerar i onoterade bolag och illikvida produkter.Är du intresserad av vår andrahandsmarknad och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss

Kapitalanskaffning

Vi hjälper dig att hitta nytt kapital som bidrar till ditt företags expansion. Via vårt nätverk har vi bra kontakter med aktiva investerare. Investerare som kan hjälpa ditt företag att nå nästa nivå.

Dessutom arbetar vi långsiktigt. Vi är en pålitlig partner på resan, för att bidra när det gäller olika typer av kapitalanskaffning. Allt från nyemissioner och obligationer till preferensaktier.

Så är vi trygga

Som ombud till Mangold Fondkommision står vi under tillsyn av Finansinspektionen (läs mer under Regelverk). Alla våra mäklare är licenserade genom Swedsec för att säkerställa kunskapsnivån. Innan varje transaktion säkerställer vi dessutom alltid att både kapital och aktier finns på plats.

Så är vi snabba

För oss går snabbhet och rätt kompetens hand i hand. Vårt nätverk gör att vi snabbt kan hitta en motpart till din order. Självklart ser vi också alltid till att hålla ett högt tempo i alla transaktioner, oavsett typ.

Så är vi smidiga

All dokumentation sker digitalt, och signeras med BankID. För att göra det ännu smidigare samarbetar vi med de flesta större bankerna i Sverige, vilket även förenklar ytterligare. Transaktioner sker i regel genom ombudsförfarande i depå hos Mangold Fondkommission AB (556585-1267), men självklart kan det alltid göras direkt hos din bank eller ditt depåinstitut.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Boka ett möte eller telefonsamtal med en av våra mäklare. Vi tittar gemensamt på hur vi kan bidra till din nästa investering i ett onoterat bolag. Dessutom får vi chansen att lära känna varandra.