Regelverk

VÄRDEPAPPERSTILLSTÅND

Monitor Capital Markets i Sverige AB (559157-3570) är anknutet ombud till Mangold Fondkommission AB (556585-1267) som är ett värdepappersbolag som verkar under Finansinspektionens tillsyn. Monitor Capital Markets i Sverige AB har genom ombudsförfarande rätten att bedriva följande tillståndspliktiga investeringstjänster utifrån lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

  • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument (lagen om värdepappersmarknaden (”VPML”) 2:1 p. 1)
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag (VPML 2:1 p. 2)
SWEDSEC

Mangold Fondkommission AB (556585-1267) är anslutet till Swedsec Licensiering AB.

Swedsec Licensiering AB (Swedsec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. Verksamheten grundar sig i att skapa höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden.

– Alla mäklare på Monitor Capital Markets i Sverige AB är Swedseclicensierade.

KLAGOMÅL

Vi strävar efter att tillgodose hög kvalitet med kunden i fokus och din åsikt är viktig för oss. Vid eventuella synpunkter ber vi dig att i första hand ta kontakt med ansvarig mäklare på Monitor Capital Markets i Sverige AB. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du kontakta Mangolds klagomålsansvariga person. Mangold ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet under våra tillstånd uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Adressera följande:

Mangold Fondkommission AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 55691
102 15 Stockholm

Vill du diskutera med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ditt ärende prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.