Regelverk

VÄRDEPAPPERSTILLSTÅND

Monitor Capital Markets i Sverige AB (559157-3570) är anknutet ombud till Mangold Fondkommission AB (556585-1267) som är ett värdepappersbolag som verkar under Finansinspektionens tillsyn. Monitor Capital Markets i Sverige AB har genom ombudsförfarande rätten att bedriva följande tillståndspliktiga investeringstjänster utifrån lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

  • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument (lagen om värdepappersmarknaden (”VPML”) 2:1 p. 1)
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag (VPML 2:1 p. 2)
SWEDSEC

Mangold Fondkommission AB (556585-1267) är anslutet till Swedsec Licensiering AB.

Swedsec Licensiering AB (Swedsec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. Verksamheten grundar sig i att skapa höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden.

– Alla mäklare på Monitor Capital Markets i Sverige AB är Swedseclicensierade.

KLAGOMÅL

Vi strävar efter att tillgodose hög kvalitet med kunden i fokus och din åsikt är viktig för oss. Vid eventuella synpunkter ber vi dig att i första hand ta kontakt med ansvarig mäklare på Monitor Capital Markets i Sverige AB. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du kontakta Mangolds klagomålsansvariga person. Adressera följande:

Mangold Fondkommission AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 55691
102 15 Stockholm
klagomalsansvarig@mangold.se

Vill du diskutera med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun för kostnadsfri rådgivning. Du kan även få ditt ärende prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och allmän domstol.