Mäklaren som verkligen behövs

Som bekant finns det ingen marknadsplats för onoterade aktier. Mäklarens roll blir därför extra viktig. En lyhörd, snabb och skicklig mäklare kan skapa förutsättningar för en affär som annars inte hade blivit av. Och det är en roll som vi gärna axlar.

För oss spelar det ingen roll om bolaget är en liten, okänd uppstickare, eller ett större välkänt varumärke. Det viktiga är potentialen att göra en god affär. Sammanlagt arbetar vi med omkring 250 bolag, där vi är extra aktiva i omkring av 80 stycken. Och nya bolag tillkommer löpande i takt med att intressanta möjligheter dyker upp.

Vi ser till att ro din affär i hamn

En trygg, snabb och smidig affär för dig som vill investera i onoterade bolag. Det är mer än ord, utan hela vårt erbjudande till dig som kund.Det är lika sant vare sig det handlar om andrahandsmarknad eller kapitalanskaffning. Oavsett om transaktionen i fråga är en investering eller försäljning av ett innehav.

Ett renodlat mäkleri

På Monitor Capital Markets är onoterade bolag vårt fulla fokus. Hos oss vet du exakt vad du får- Vi arbetar inte med rådgivning, utan är ett renodlat finansiellt mäkleri. Ett mäkleri som uteslutande ägnar sig åt orderförmedling.Vi ser till att ro din affär i hamn på bästa sätt, varje gång.

Enkelt Avslut

Via ett stort nätverk har vi möjlighet att hitta en motpart till din order. Vi håller högt tempo för att få igenom dina transaktioner, oavsett om det är köp- eller säljorder.

Så är vi trygga

Som ombud till Mangold Fondkommision står vi under tillsyn av Finansinspektionen (läs mer under Regelverk). Alla våra mäklare är licenserade genom Swedsec för att säkerställa kunskapsnivån. Innan varje transaktion säkerställer vi dessutom alltid att både kapital och aktier finns på plats.

Så är vi snabba

För oss går snabbhet och rätt kompetens hand i hand. Vårt nätverk gör att vi snabbt kan hitta en motpart till din order. Självklart ser vi också alltid till att hålla ett högt tempo i alla transaktioner, oavsett typ.

Så är vi smidiga

All dokumentation sker digitalt, och signeras med BankID. För att göra det ännu smidigare samarbetar vi med de flesta större bankerna i Sverige, vilket även förenklar ytterligare. Transaktioner sker i regel genom ombudsförfarande i depå hos Mangold Fondkommission AB (556585-1267), men självklart kan det alltid göras direkt hos din bank eller ditt depåinstitut.

Vill du bli en del av Montor Capital Markets?

Vi söker efter både nya talanger och erfarna mäklare som kan stärka vårt team. Skicka ditt CV tillsammans med personligt brev till rekrytering@monitorcrm.se