Blykalla AB

Blykalla är ett svenskt företag som specialiserar sig på avancerade små modulära reaktorer (SMRs), vilka är designade för att tillhandahålla en säker och hållbar energikälla. Genom att använda bly som kylmedel, tar Blykalla tillvara på dess unika egenskaper för att erbjuda passiv säkerhet och effektiv kylning i sina reaktorer. Deras teknologi minimerar även korrosion med hjälp av patenterade stållegeringar som är anpassade för att motstå blyets utmanande egenskaper​.

Handla i Blykalla AB

Om Blykalla AB

Blykallas SEALER (Swedish Advanced Lead Reactor) är en kompakt reaktor utformad för kommersiell kraftproduktion och andra industriella tillämpningar såsom vätgas- och biocharproduktion. Denna reaktor är ett exempel på företagets strävan att bidra till en fossilfri framtid och minskning av koldioxidutsläpp​.

Företaget, som startades som en avknoppning från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, har sina rötter i decennier av forskning inom ledkylda reaktorsystem. Blykalla arbetar aktivt med globala partners för att utveckla och kommersialisera denna teknik med målet att lansera Sveriges nästa kärnreaktor inom detta decennium​.

Läs mer om Blykalla AB

Vill du handla i Blykalla AB eller har frågor om aktien?

Fyll i formuläret för att visa köp- eller säljintresse. Vi återkopplar inom några minuter gällande aktiekursen samt detaljerna för orderläggning.


    Ett urval av bolag som vi har gjort transaktioner i →

    Vi genomför transaktioner i både små, innovativa företag i ett tidigt skede, samt i etablerade, stora och välkända. Sammanlagt handlar det om över 1 000 bolag, med en särskild fokus på cirka 70 av dessa. Via vårt nätverk av investerare tillkommer kontinuerligt nya bolag och investeringsmöjligheter.